Ved & pellets

Vi har valt att arbeta mycket med Värmebaronens pannor, brännare och tankar. Dessa svensktillverkade och beprövade produkter är driftsäkra, har lång livslängd och håller hög kvalitet.  

  

Vedolux 30

Förutom vanliga ved- el- eller pelletspannor finns det även kombinationspannor av olika slag.

Moderna vedpannor lagrar värmen i ackumulatortank vilket gör att det brukar vara tillräckligt att elda en gång om dagen. Detta gör det möjligt att elda även i tätbebyggda områden med rätt ved.

Alla Värmebaronens vedpannor har keramisk eldstad och är testade med höga verkningsgrader. De är också väldigt lättsotade vilket är viktigt eftersom sot och beläggningar gör att värmen smiter ut i skorstenen istället för att stanna i pannan där den gör nytta. Att din vedpannan är välsotad sparar ved och optimerar verkningsgraden vilket är positivt för så väl plånboken som miljön.

Pannorna Vedolux 30 och 37 har sugande fläkt vilket gör att de klarar av skorstenar med lågt självdrag. Vedolux 40 & 50 och Combimax 30 är självdragspannor. En Vedolux CU är ett bra allternativ om du behöver en panna med inbyggd varmvattenberedare och för att kombinera ved och pellets är Biomax perfekt.

Solvärme

Solvärme kan vara ett bra komplement till vedeldning eftersom man slipper elda under sommarhalvåret för att få värme och varmvatten. Det viktigaste när man ska ansluta solfångare till sin anläggning är att man har en ackumulatortank som klarar av solvärme. Värmebaronens Aqualux Tekniktank är perfekt för solvärme då den har inbyggd solslinga samt kan hantera flera värmekällor samtidigt och fortfarande bibehålla skiktningen i tanken.    

Vedpanna med tekniktankar och solfångare från Värmebaronen