Värmepumpar

Om du har ett vattenburet värmesystem i huset kan detta anslutas till en värmepumps-anläggning. Med hjälp av värmepumpen kan man hämta den värme som finns lagrad i jord, berg eller luft och därigenom värma upp så väl huset som tappvattnet.

Saknas det möjlighet att ansluta till ett vattenburet system så finns allternativet att installera en anläggning med en luft/luft-pump som komplement till direktverkande el.

Vi på Sandbergs Rör har valt att specialisera oss på installation av värmepumpar för berg, ytjord, luft/vatten och luft/luft från Thermia och Nibe. Vi kan också erbjuda service och reparation av de värmepumpar vi installerar. Även byte av kompressor och andra ingrepp i kylkretsen tack vare vår kyltekniker. Att vi dessutom har en egen elektriker gör installationen mycket smidig.


 

På bilderna syns ett exempel på en installation av luft/vatten värmepump. 

 

Fördelarna med en värmepump är att den är så gott som underhållsfri och ger en betydligt lägre driftkostnad än t.ex. olja och el-uppvärmning. Vilket även gör den till ett miljövänligt val. Kontakta oss gärna för mer information om produkterna. Vi kommer gärna ut till Er och lämnar en offert för installation av värmepump.