Värmepumpar

Om du har ett vattenburet värmesystem i huset kan detta anslutas till en värmepumpsanläggning. Med hjälp av värmepumpen kan man hämta den värme som finns lagrad i jord, berg eller luft och därigenom värma upp så väl huset som tappvattnet.

Vi på Sandbergs Rör har valt att specialisera oss på installation av värmepumpar för berg, ytjord och luft/vatten från Thermia och Nibe

Att vi dessutom har en egen elektriker gör installationen mycket smidig.


 

På bilderna syns ett exempel på en installation av luft/vatten värmepump. 

 

Fördelarna med en värmepump är att den är så gott som underhållsfri och ger en betydligt lägre driftkostnad än t.ex. olja och el-uppvärmning. Vilket även gör den till ett miljövänligt val. Kontakta oss gärna för mer information om produkterna. Vi kommer gärna ut till Er och lämnar en offert för installation av värmepump.